Laatuyritys

Laatuvälittäjä - laatu ratkaisee

Laadukkaan toiminnan edistäminen painopisteenä
Laatuvälittäjä® ja SKVL Laatuyritys® 

Laatuvälittäjä on kiinteistönvälittäjä, joka on saanut Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry:n (SKVL) laatusertifikaatin, jonka perusteena ovat Euroopan laatupalkintokriteerit ja Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton laatutyössä olevien yritysten yhdessä sopimat toimintatavat.

Laatuvälittäjälle tavanomainen ei riitä. Laatuvälittäjä haluaa kehittää itseään, yritystään ja tuloksiaan. Hänelle tärkeitä asioita korkean ammattitaidon lisäksi ovat mm. eettisyys, oikeamielisyys, jatkuva oppiminen ja pyrkimys parempaan. 

Jäsenyritykset, jotka ovat SKVL:n järjestämän laatukoulutuksen edellyttämänä laatineet oman laadunhallintajärjestelmän sekä laatukäsikirjan ja sitoutuvat SKVL:n mukaiseen laadun kehittämiseen, saavat käyttää toiminnassaan SKVL Laatuyritys® -tunnusta sekä Laatuvälittäjä® -nimikettä. 

Laatuyritysten toiminta auditoidaan säännöllisesti. 

SKVL Laatuyritykset suunnittelevat ja hoitavat kauppanne puolestanne, alusta loppuun sekä palvelevat teitä uuden kohteen löytämisessä. Heiltä saatte tietoa myös rahoitus-, laki- ja verotusasioissa. 

SKVL:n laatutakuu

SKVL Laatuyritys® on laatukoulutettu, ja se on laatinut yrityksen toimintaa ohjaavan, SKVL:n hyväksymän laatukäsikirjan. Tämä takaa, että välittäjänne on ammattitaitoinen ja luotettava, sekä toimii liittonsa ohjeiden ja eettisten sääntöjen mukaisesti.

SKVL Laatuyritys® seuraa asiakastyytyväisyyttä kirjallisin palauttein.

SKVL Laatuyrityksen avulla voitte tehdä kauppanne turvallisesti ja luotettavasti.

Kun olette myymässä, ostamassa tai vuokraamassa asuntoa / kiinteistöä, voitte luottaa siihen että SKVL Laatuyritykset® neuvovat totuudenmukaisesti ja palvelevat asiantuntevasti.

Jätä minulle
yhteydenottopyyntö

tai katso tarkemmat yhteystiedot tästä

Kiinteistönvälitys Marjokoti Oy LKV
Keskuskatu 7, 04600 MÄNTSÄLÄ
Puhelin: 0400 374 565
Sähköposti: marjo.havurinnarjokoti.fi

SKVL jäsenyritys

» tietosuoja- ja rekisteriseloste


Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)